SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Amethyst

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Aquamarine

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Black Diamond

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Crystal Golden Shadow

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Crystal Metallic Blue

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Crystal Metallic Light Gold

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Crystal Rose Gold

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Dark Siam

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Indian Siam

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Jet

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Jonquil

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Light Colorado Topaz

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Light Rose

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Montana

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Peridot

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS3 – Smoked Topaz

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS4 – Crystal AB – irisierend

exkl. MwSt.

5,95 

SWAROVSKI ELEMENTS SS5 – Crystal AB – irisierend

exkl. MwSt.

5,95